Daar staan ze. Op het dek van hun schip "de Vier Gebroeders" uit Herwijnen. Onze voorouders waarmee we de geschiedenis van onze familie beginnen: Pieter Blom en Anna van Dusseldorp.

Ze zijn niet onze oudste voorouders, en sommigen van onze huidige familie hebben ze nog gekend. Maar het zijn de oudste voorouders waarvan wij afbeeldingen hebben. Bovendien markeren zij de overgang van het schippersbestaan naar het wonen en werken op de vaste wal. Voor hen betekende dat ook de overgang van Herwijnen naar de Amsterdamse Jordaan.

Waarom deden ze dat? Het schippersbestaan zal ongetwijfeld arm geweest zijn, want dat waren de meeste schippers. Maar in de Jordaan was het ook armoe en wel, eind negentiende eeuw, van het ergste soort: Sloppen en krotten, een open riool, grote gezinnen wonend in kleine, kale, vaak onverwarmde en vochtige ruimtes.

En toch wisten Pieter en Anna in die Jordaan een redelijk welvarend bestaan op te bouwen. Hoe hebben ze 'm dat gelapt? Misschien omdat ze aardappels verkochten. Volksvoedsel nr. 1. De aardappels werden ook rechtstreeks vanaf het schip verkocht, maar of dat ook nog gebeurde nadat Pieter een aardappelwinkel op de vaste wal begon?

De foto is uit 1890 of 1910. Het schip ligt in de Prinsengracht, tussen de nrs. 825 en 835. En dit, moeilijk herkenbaar, zijn ze:

Pieter
?
Anna van Dusseldorp
Jacob Blom
Anneke Bijl?
Dirkje Maas

 

Pieter Blom (dan 22 jaar) op het voordek, Waar Arie (een broer van Pieter) staat kan dat niet waar zijn, want hij overleed al binnen 2 jaar. Dus wie is het wel?, Anna van Dusseldorp (ook 22 jaar) is de toekomstige vrouw van Pieter (ze trouwden in 1893), daarnaast Jacob Blom, ook een broer van Pieter en op het achterdek Anneke Bijl, nicht van Pieter. Tenminste: als de foto uit 1910 is, want in 1890 was ze pas 2 jaar en dan moet het dus een ander zijn op deze foto.

En verder zien we Anna en zittend Dirkje Maas, de moeder van Anna. Zij moet dan 41 jaar oud zijn. Of dus 61 als de foto uit 1910 is.
Allemaal zijn ze geboren in Herwijnen. Dat was in die tijd niet altijd vanzelfsprekend. Als een schipperse moest gaan bevallen bleef het schip korte tijd in de dichtstbij zijnde haven liggen. Daar werd de jongste telg ingeschreven in het geboorteregister en daarna werd er al weer snel verder gevaren.

Pieter en Anna zouden het schip erven van de ouders van Anna, dus van Dirkje Maas en Antonie van Dusseldorp. Maar wat is er met het schip gebeurd, toen Pieter en Anna in 1893 op de wal gingen wonen?

 


De opbouw van deze website

1. We beginnen deze website met de stambomen van de twee families waaruit onze voorouders Pieter Blom en Anna van Dusseldorp stammen. Uit die stambomen zullen veel dwarsverbanden blijken. De Blommen behoorden tot het strenge christelijk-gereformeerde geloof, waarvan de kerk midden in de Jordaan stond en er werd veel binnen die geloofsgemeenschap getrouwd. Aangetrouwde familieleden met de naam Peppink of De Groot (zie: www.degroot-juist-altona.com) kwamen veel voor.

2. We vertellen iets over de geschiedenis van Herwijnen, dorp aan de Waal, waar bijna al onze voorouders van voor Pieter en Anna geboren zijn en landbouwer of schipper werden

3. Dan volgt eerst de geschiedenis van Pieter en Anna, die hun schip zouden verlaten en zich definitief in de Amsterdamse Jordaan zouden vestigen alwaar ze een aardappelzaak begonnen.

4. Pieter en Anna kregen 5 zonen en 1 dochter: Dirk, Toon, Piet, Arnold, Albert en Dirkje. Van elk van deze kinderen geven we hun geschiedenis en die van hun kinderen en kleinkinderen.

6. We hebben al een aantal reünies gehad. Daarvan per reünie een impressie.

7. Tot slot volgt een pagina over onze voorouders van voor de tijd van Pieter en Anna, want daarvan zijn gegevens bekend tot vermoedelijk 1610. Omstreeks die tijd werd waarschijnlijk onze oudst bekende voorvader, Hendrik Blom, geboren

Bij een website over de Blommenfamilie mag een foto van de Westertoren natuurlijk niet ontbreken. De kerk zou een belangrijke rol spelen in het leven van veel Blommen. Het tijdperk van de chr. Gereformeerde Kerk aan de Lauriersgracht was voor velen van hen toen voorbij. De tijd van dominee Buskes en hervormingen in de kerk speelden een rol. Het is niet voor niets dat deze foto zou staan op het overlijdensbericht van Pieter Blom (Een van de vele Pieter's, maar hier wordt bedoeld Pieter, zoon van Dirk, die weer een zoon was van Pieter Blom en Anna van Dusseldorp)

westertoren

AAN DE VOET VAN DE OUDE WESTER

Ik ben er als kindje geboren 
Ik heb er gestoeid en gespeeld 
Ik heb er m'n hartje verloren 
Ik heb er veel leed meegedeeld 

En waar ik kom, op de aarde 
Al is het ook ver hier vandaan 
Dan zal ik steeds van je vertellen 
Van die mooie, die fijne Jordaan 

refr.: 
Aan de voet van die mooie Wester 
Heb ik vaak in gedachten gestaan 
'k Heb er dikwijls staan te dromen 
Van die mooie, die fijne Jordaan 

Ik droom van de bruggen en grachten 
De geraniums edel van kleur 
De porter in donkeren nachten 
De schillenman jofel van geur 

Ik hoor ze nog schreeuwen die knapen 
Van mosselen fijn in het zuur 
Het water dat droop langs me tanden 
En me hartje geraakte vol vuur 

refr. 

En komen er ook grijze haren 
De rimpels van zorgen misschien 
Toch blijf ik zo fier als een tijger 
Toch wil ik jou eenmaal nog zien 

En klinkt straks het klokje van scheiden 
Al moet ik straks kreupel ook gaan 
Om waar ik ben geboren te sterven 
In jouw fijne, en fiere Jordaan 

De Westertoren
ga voor de melodie naar:

www.youtube.com/watch?v=49vmTOkGP-A
nog een keer doorklikken om bij de melodie te komen

 


Contact

Wilt u met ons contact opnemen over deze website? Dat kan. Ons emailadres is: deblommenfamilie@gmail.com